top of page

Sürdürülebilirlik

Dünyamızın kaynakları sınırlıdır ve bu sınırlar gün geçtikçe küçülmektedir.

Neyse ki sınırları kaldırmak ruhumuzda var. Sadece ekonomik kalkınma için değil; topluma, insana ve doğaya dost, sürdürülebilir bir gelecek için sınırları kaldırmak için çalışıyoruz.

Bu amaçla sürdürülebilir girişimleri destekliyor, sürdürülebilir tarımsal sanayi ürünleri pazarlamalarını geliştiriyor, kişisel ve toplumsal gelişim için uzun vadeli projeler yürütüyoruz.

Deniz Grup olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. 

Sürdürülebilirlik Nedir?

Neolitik tarım devriminden bu yana insanlar, çevresel kaynakların yenilenmesine öncelik veren bir topluluktan ziyade bir tüketici haline geldi. Topluluklar mevsimsel olarak değişen kaynakları tüketmek için bir bölgeden diğerine hareket eder, zamanla yerleşir ve çevre üzerinde baskı oluşturabilecek köyler, kasabalar ve şehirler inşa etmeye başlar.
Bazı Rönesans ve Aydınlanma düşünürleri, kaynakların ve aşırı nüfusun uzun vadeli sürdürülebilirliği konusundaki endişelerini dile getiren uyarıları yüzyıllar boyunca toplum üzerinde hiçbir etkisi olmadı. 20. yüzyıldan itibaren, ağaçların kesilmesi, fosil yakıtlar ve diğer çevresel sorunların yol açtığı çevresel hasar, kirlilik, arazi istikrarsızlığı, çevremize ve kendi ekosistemlerimize zarar vermediğimiz konusunda endişeler yaratmaya başladı. İklim değişikliği kavramını ilk kez 20. yüzyılda duymaya başladık. Sera gazı etkisi ve ozon tabakasının incelmesi sorunlarının yanı sıra kaynaklarımızın da sınırlı olduğunun farkındayız. Bu gelişmelerle birlikte "sürdürülebilirlik" kavramı yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı.
Birleşmiş Milletler Brundtland Komisyonu 1987 yılında sürdürülebilirliği "bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden karşılamak" olarak tanımlamıştır. Bugün dünya genelinde 140'a yakın gelişmekte olan ülke, kalkınma ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını arıyor. Ancak iklim değişikliği tehdidi büyüdükçe, bugün yaşanan gelişmelerin gelecek nesilleri olumsuz etkilememesi için somut çabalara ihtiyaç duyulmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı, çevremizdeki doğal dünya ile nasıl uyum içinde yaşadığımızı ve onu hasar ve yıkımdan nasıl koruduğumuzu içerir.
Günümüzde yüksek tüketim ve büyük kentsel yaşam alanlarının olduğu modern bir dünyada yaşıyoruz ve her gün ihtiyacımız olandan daha fazla doğal kaynak tüketiyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından 2005 yılında düzenlenen Dünya Zirvesi'nde, sürdürülebilir kalkınmanın felsefe ve sosyal bilimlerin teşviki için üç ana alan belirlenmiştir.
Bu üç alan, dünyanın karşı karşıya olduğu temel sorunların ele alınmasının bel kemiğini oluşturmaktadır. Bunları “ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma ve çevre koruma” olarak sıralayabiliriz.
Ekonomik kalkınma, işletmelere ve diğer kuruluşlara normal yasal gerekliliklerinin ötesinde sürdürülebilirlik yönergelerine uymaları için teşvikler sağlamakla ilgilidir. Arz ve talep piyasaları esasen tüketicilerdir ve modern yaşam her gün çok büyük miktarda kaynak talep eder, bu da çevre için ne tükettiğimizi kontrol etmemiz gerektiğini gösterir. Ekonomik kalkınmayı, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşam kalitesinden ödün vermeden insanların ihtiyaçlarının karşılanmasını sürdürülebilirlik olarak tanımlıyoruz.
Sosyal gelişimin birçok yönü vardır. İnsanların temel kaynaklara erişmek ve yaşam kalitelerinden ödün vermeden sürdürülebilir bir yaşam sürmek için yapmaları gereken eylemler toplumsal kalkınma kapsamında yer almaktadır.
Birçokları için, çevresel gelişme insanlığın geleceği için birincil kaygıdır. Fosil yakıt tüketimini ve karbon emisyonlarını azaltmak için geri dönüşüm ve ileri dönüşüm uygulamaları, gereksiz enerji tüketimini önleme, kısa mesafelerde yürüme veya kişisel araç yerine toplu taşıma araçlarını kullanma çevresel kalkınma kapsamındadır. İşletmeler ve kuruluşlar; kirliliği önlemek ve karbon emisyonlarını azaltmak için gerekli düzenlemeleri uygulamalıdır. Yenilenebilir enerjiyi evde ve işyerinde kullanmak önemlidir. Çevresel gelişim; çevreyi strese sokan faktörlere odaklanarak ekosistemleri, hava kalitesini, kaynak bütünlüğünü ve sürdürülebilirliği nasıl incelememiz ve korumamız gerektiğini tanımlar.
2012 yılında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı, bir dizi çalışma hedefini tartışmak ve formüle etmek için bir toplantı yaptı. 2015 yılında sona eren Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin ardından, Ocak 2016'da, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri olarak bilinen ve 2030 yılı sonuna kadar ulaşılması gereken 17 hedef yürürlüğe girdi:

 1. Yoksulluğun ortadan kaldırılması

 2. Açlığı bitirmek

 3. Sağlıklı ve kaliteli yaşam

 4. Nitelikli eğitim

 5. Cinsiyet eşitliği

 6. Temiz su ve sanitasyon

 7. Erişilebilir temiz enerji

 8. İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme 

 9. Sanayi, inovasyon ve altyapı

 10. Eşitsizliği azaltmak

 11. Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar

 12. Sorumlu üretim ve tüketim

 13. İklim eylemi

 14. Sudaki yaşam

 15. Karasal yaşam

 16. Barış, adalet ve güçlü kurumlar

 17. Amaçlı ortaklık

Özellikle 1950'lerden bu yana, tarım, teknolojik devrimler ve enerji talebinde önemli bir artış dahil olmak üzere dünya çapında benzeri görülmemiş bir büyüme yaşadık ve gezegenin kaynakları üzerinde daha da fazla baskı oluşturduk.
Doğal ve antropojenik faaliyetlerin ekosistemler ve insanlar üzerindeki etkisine bakarken, gelişmekte olan ülkelerin ve gezegenimizin karşı karşıya olduğu koşulların farkında olmaya devam ediyor ve sürdürülebilir bir geleceğin kısıtlamalarını ortadan kaldırıyoruz.

Sürdürülebilirlik Nedir

Sürdürülebilirlik
Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Ekonomik performans, ürün kalitesi ve güvenliği, inovasyon ve iş sağlığı ve güvenliği, nesiller boyu fayda sağlama vizyonumuzu destekleyen sürdürülebilirlik yaklaşımımızın ana önceliklerini oluşturuyor.
Finansal ve operasyonel başarımızın sürekliliğini sağlamak ve sürdürülebilir büyümemizi sürdürmek için tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre ürünlerimizi çeşitlendirirken, Türkiye ve dünyadaki pazar taleplerine odaklanmaya devam ediyoruz. Ülkelerimizde satış ve pazarlama yoluyla yerel istihdamı destekliyor, markamızı kalıcı başarıya odaklı faaliyetlerle ekonomik kalkınmaya değer katıyoruz. Faaliyetlerimizde verimliliği esas alıyor ve ürün seçiminden operasyonel teknolojiye kadar verimliliği artırmak için sistemleri yaygınlaştırıyoruz.

Kalite

Kuruluşumuzdan bu yana işimizde yüksek kalite ve inovasyona odaklandık. Kaliteli ve güvenli ürünlerin herkesin hakkı olduğuna inanıyoruz, bu nedenle faaliyet gösterdiğimiz bölgedeki tüketicilere aynı yüksek kaliteli ürünleri sunuyoruz.
"Kalite Vizyonumuzun" temeli, yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerimizin her zaman ve her yerde, müşterilerimizin ve tüketicilerimizin beklentileri doğrultusunda ve şirketimizin sürdürülebilir maliyetleri çerçevesinde sürekliliğini sağlamaktır. Bu yolda sürekli olarak iş verimliliğimizi artırmak, kayıpları en aza indirmek ve çevresel etkimizi azaltmak için çabalıyor ve ürün, üretim ve hizmet süreçlerimizin gelişimini kolaylaştıran sistemler geliştiriyoruz.

Kalite

Deniz Şirketler Topluluğu

pp.jpg

Deniz Şirketler Topluluğu; Ata Deniz Metal AŞ, DNZ Ticaret LTD ŞTİ, Deniz Sera Sanayi Ticaret LTD ŞTİ olarak demir çelik toptan satışı, tarım ekipmanları toptan satışı, inşaat ve tarım malzemeleri ihracatı yapmaktadır.

DNZ - 1.png
ATA LOGO.jpg
bottom of page